Nhạc Việt

Đèo Pha Đin (1954) Hợp Ca Đoàn Nghệ Thuật Quân Khu 2
Và Cơn Mưa Tới Nguyễn Hải Yến
Qua đêm nay Âu Thiên Huy
Lan Và Điệp 4 Tuấn Quang
LK Như Một Cơn Mê Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Éo Le Cuộc Tình Dương Ngọc Thái - Quang Lê
Lý Phận Người Long Hồ - Hồng Quyên
Chuyến Đò Quê Hương Huyền Trang Sao Mai 2013