Nhạc Việt

Together we fly Thảo Trang
Nhật Ký Hai Đứa Mình Uyên Trang - Dương Cường
Thương Chồng Triệu Minh
Biển Tình Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Mưa Tuyết Jimmy Nguyễn
Xuân An Lành Hà Thế Dũng
Làm Cha Dương Trường Giang
Đồi Thông Hai Mộ Trương Phi Hùng
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
Why Not Me?

Enrique Iglesias

03
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

04
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

06