Nhạc Việt

Mãi Yêu Em Thôi Nhiều Ca Sĩ - Tây Giang
Ngã 3 Đường Beat La Hoàng Phúc
Đạo làm con Saka Trương Tuyền
Một thời để nhớ Bé Ngọc Khánh
Huyền Thoại Phan Mạnh Quỳnh
Ngày Tết Quê Em Gala Nhạc Việt 15 Phương Mỹ Chi - Bé Thiện Nhân
Yêu lầm người không yêu Yuki Huy Nam - Trúc Chi
Nonstop 1 Quách Tuấn Du
Hai Ba Năm Phạm Trưởng