Nhạc Việt

Bến Sông Chờ Trương Phi Hùng
Hạ Thương Trương Phi Hùng
Đính Ước Huỳnh Thật - Phương Anh Bolero
Canh Ba Nguyễn Trần Trung Quân
Đời Tài Xế Tống Gia Vỹ
2005 Intro VY Jacko
Hai Lối Mộng Hoàng Minh Thắng
Em Còn Nhớ Anh Đan Trường
Xin Đừng Trách Đa Đa Trương Phi Hùng
Đừng Nói Xa Nhau Tuấn Quang - Bảo Vân
Cao Ốc 20 Nhiều ca sĩ