Nhạc Việt

Em Lúc Xưa Đâu Rồi Lý Tuấn Kiệt (HKT)
Liên Khúc 3 Nhiều ca sĩ
123 Em Yêu Anh Truong Linh Dan
LK Dấu Chân Kỷ Niệm Nhiều Nghệ Sĩ - Lưu Ánh Loan
Sợ Đề Vũ Tuấn - Huỳnh Nhật Huy
Có bao giờ Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân