Nhạc Việt

Lá thư đô thị Lưu Nhật Hào
Xuân Tình Hồng Phượng
Bến Thượng Hải Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Giấu Vào Đôi Mắt Minh Vương M4U
Bao la tình chúa Linh Mục Nguyễn Sang
Nước Mắt Ánh Trăng Akira Phan - Phạm Thanh Thảo
Bọt biển Quách Tuấn Du - Như Ý
Xuân Đẹp Làm Sao Dương Hồng Loan