Nhạc Việt

Trên Đồng Lúa Vàng (Beat) Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Có Quên Được Đâu Thanh Thảo - Hoài Phương
Đế Vương Đình Dũng - ACV
Con Đê Buồn Tuấn Quang - Bảo Vân
Tết Việt Nam Nhiều Ca Sĩ - Sơn Hạ
Thu ca Y Thanh
Trống Cơm Thái Thùy Linh