Nhạc Việt

Ca dao tình mẹ Nguyễn Kha
Yêu Là Cưới Kevin Trần - Billy Hoang Phong
Tình Anh (Cover) Cao Minh Quân
Xót Xa Ngọc Lan - Kim Tiểu Long
Tương Tư Cô Bán Sầu Riêng Đoàn Minh - Mai Lệ Quyên
Ánh Xuân Hồng Linh Mục Quang Lâm
Căn Nhà Dĩ Vãng Lê Sang - Dương Hồng Loan
Từng Thương Phan Duy Anh - ACV
Đừng Có Mơ Erik (ST.319)