Trái Tim Ôm Lấy Lặng Thinh
Lắng Nghe Tim Anh August. Đỗ Hải Đăng
Triệu Trái Tim Lên Tiếng Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Trái Tim Vàng Khánh Dandy
Con Tim Tan Vỡ Hà Anh Tuấn - Phương Linh
Cảm Giác Con Tim Quốc Cường
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

04
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Xin Lỗi Người Anh Yêu

Châu Khải Phong

11
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

12
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

14
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Lily

Nhiều ca sĩ

03
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

04
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

07
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

08
Cà Phê

Min.

09