Vương Anh Tú - Từ 'hit maker' thành ca sĩ triệu view
Như Người Xa Lạ Vương Anh Tú
Tan Biến Vương Anh Tú
Yêu Sau Lưng Em Vương Anh Tú
Sao Tiếc Người Không Tốt Vương Anh Tú - Hoài Lâm
May Mà Không May Vương Anh Tú