Nhạc Hoa
A Dance For Tomorrow Trần Dịch Tấn
Bluebirds Thái Kiện Nhã
Milky Way Ben Hum
Thiên Vạn Tinh Hỏa Trần Lập Nông (Chen Li Nong)
Ancient Boutique Trương Quốc Vinh
Thấp Thấp Tinh Rũ Ngô Thanh Phong (Wu Tsing-Fong)
Tôi Sẽ Tôi Sẽ Ngô Thanh Phong (Wu Tsing-Fong)
Bệnh Alzheimer Ngô Thanh Phong (Wu Tsing-Fong)
Marie Ferstel Bên Bờ Biển Ngô Thanh Phong (Wu Tsing-Fong)
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

01
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

02
Cà Phê

Min.

06
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

09
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

10
11
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Cà Phê

Min.

05
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

09
Thanh Xuân

Da Lab

11