Hương Ngọc Vân
Quán Nửa Khuya Hương Ngọc Vân
Không Còn Nhớ Người Yêu Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Xin Em Đừng Khóc Vu Quy Hương Ngọc Vân
Gặp Lại Cố Nhân Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Hát Nữa Đi Em Hương Ngọc Vân
Hai Bàn Tay Trắng Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Phận Gái Thuyền Quyên Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Về Đâu Mái Tóc Người Thương (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Phút Cuối (New Ver.) Hương Ngọc Vân
Ai Cho Tôi Tình Yêu (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Thói Đời (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Được Tin Em Lấy Chồng (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Thương Quá Việt Nam Hương Ngọc Vân