Phước Lộc

Khúc Ca Chào Xuân Phước Lộc
Cõi Nhớ Phước Lộc
Tình Bơ Vơ Phước Lộc
LK Nghèo 2 Nhiều ca sĩ
Giận Em Phước Lộc
Sài Gòn Đẹp Lắm Tốp ca - Phước Lộc
Cha Là Tất Cả Phước Lộc
Chiều Cuối Tuần Lâm Bảo Phi - Phước Lộc