LK Nghèo 2
Phước Lộc - Đăng Nguyên - MC Tiến Vĩnh
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Mây Chiều

Đăng Nguyên - Lưu Thiên Ân

Hương Quê

Hồng Phượng - Đăng Nguyên

Tình Nhạt Phai

MC Tiến Vĩnh - Dan Phong