Phạm Trưởng

Đến Với Euro Phạm Trưởng
Người Đàn Ông Phạm Trưởng
Níu Kéo Phạm Trưởng
Đau Lắm (Remix) Phạm Trưởng
Đành quên sao em Phạm Trưởng
Khi cô đơn Phạm Trưởng
Nonstop Anh Yêu Em Phạm Trưởng
Đàn ông là thế Phạm Trưởng
Phút Biệt Ly Phạm Trưởng - Wendy Thảo
Cho Qua Phạm Trưởng