Uyên Trang - Dương Cường

Thôi Thì Thôi Quách Thành Danh - Uyên Trang
Tình như chiêm bao Uyên Trang - Duy Mạnh
Kiếp Đỏ Đen Khưu Huy Vũ - Dương Cường
Sông Quê Mạnh Quỳnh - Uyên Trang
Về Miền Tây Nhiều ca sĩ
Về Quê Uyên Trang
Về Quê Ngoại Nhiều ca sĩ
Đất Nước Uyên Trang