Nguyễn Kha - Quách Sỹ Phú
Tình Em Tháp Mười Quách Sỹ Phú - Ôn Bích Hà
Có lẽ Quách Sỹ Phú
Đoản ca xuân Yuki Huy Nam - Quách Sỹ Phú
Nỡ quên sao em Quách Sỹ Phú - Giang Trường
Chẳng còn trầu cau Quách Sỹ Phú
Tỷ phú không tình Quách Sỹ Phú
Thầm yêu Quách Sỹ Phú