Vũ Hoàng

Mộng Thắm Duyên Tình Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Lời Con Xin Chúa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Hai Mùa Noel Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Nghĩa Cạn Tình Ta Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Chồng Của Em Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Sương Lạnh Chiều Đông Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Suối Vàng Lạc Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Ru Trọn Giấc Mơ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tội Lắm Người Ơi Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tình Sầu Trăm Năm 2 Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Mùa Đông Về Chưa Anh Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tình Sầu Trăm Năm 1 Thạch Thảo - Vũ Hoàng