Cao Tùng Anh - Hoàng Anh Vũ
Một Tình Yêu Cao Tùng Anh
Người Mua Vui Hoàng Nhật Anh - Cao Tùng Anh
Tạm Biệt Em Lý Hải - Cao Tùng Anh
Thằng Tàu Lai Cao Tùng Anh
Thằng Tàu Lai Remix Cao Tùng Anh - DJ Hiếu Phan