Giáng Tiên

Đâu Dám Trèo Cao Nhiều ca sĩ
Đâu Dám Trèo Cao Khưu Huy Vũ - Giáng Tiên
Về Quê Ngoại Bảo Chung - Giáng Tiên
Lk Về Quê 2 Lê Sang - Giáng Tiên
Hồn Quê Giáng Tiên
Liên Khúc 3 Nhiều ca sĩ
Mùa Xuân Xôn Xao Minh Luân - Giáng Tiên
Mùa Xuân Xôn Xao Chế Thiện - Giáng Tiên
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

01
Vì Có Khi Đôi Tay

Manbo - Laye

03
bac trang tinh doi

Châu Việt Cường

04
Đổi Thay

Lưu Ánh Loan

05
Nâng Chén Tiêu Sầu

Bích Phương

02
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

04