Giáng Tiên
Đâu Dám Trèo Cao Nhiều ca sĩ
Đâu Dám Trèo Cao Khưu Huy Vũ - Giáng Tiên
Về Quê Ngoại Bảo Chung - Giáng Tiên
Lk Về Quê 2 Lê Sang - Giáng Tiên
Hồn Quê Giáng Tiên
Liên Khúc 3 Nhiều ca sĩ
Mùa Xuân Xôn Xao Minh Luân - Giáng Tiên
Mùa Xuân Xôn Xao Chế Thiện - Giáng Tiên