Giao Linh
Đừng Nói Xa Nhau Nhiều ca sĩ
Người Đã Quên Giao Linh - Tố My
Đường Tình Đôi Ngả Giao Linh - Sơn Hạ
Áo Tím Bên Đời Giao Linh - Vũ Phong Sơn
Hạt Muối Quê Hương Giao Linh - Vũ Phong Sơn
Khoai Mì Quê Ngoại Giao Linh - Vũ Phong Sơn
Giờ Xa Lắm Rồi Giao Linh - Ân Thiên Vỹ
Sầu Tím Thiệp Hồng Giao Linh - Ân Thiên Vỹ
Lạnh Trọn Đêm Mưa Giao Linh - Ân Thiên Vỹ
Tuổi Học Trò Giao Linh - Lâm Bảo Phi
Lòng mẹ Giao Linh - La Chí tùng
Sầu tím thiệp hồng Giao Linh - Huỳnh Tuấn Sang
Ăn Năn Giao Linh