Thạch Thảo
Dấu Vết Tình Xưa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Đêm Buồn Mưa Rơi Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Giọt Mưa Giọt Sầu Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Dĩ Vãng Trong Mưa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Kỷ Niệm Trong Mưa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Ký Ức Trong Mưa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Mưa Buồn Chiều Rơi Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Lối Cũ Mưa Rơi Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Mưa Giăng Phố Vắng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Mưa Nhớ Ngoại Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Mưa Qua Lối Buồn Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Mưa Rơi Thềm Vắng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Sầu Gửi Đêm Thâu Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Buồn Trong Kỷ Niệm Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Con Đường Xưa Em Đi Thạch Thảo - Vũ Hoàng