Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Những Lời Dối Gian Remix Khưu Huy Vũ - Chu Bin
Phải Lòng Con Gái Bến Tre Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Người Tình Không Đến Ngọc Hân - Khánh Bình
Chúc Phúc Người Dưng Khưu Huy Vũ - Phi Bằng
Phận Bạc Ngọc Hân - Khánh Bình
Nếu một ngày Khưu Huy Vũ
Sa mưa giông Khưu Huy Vũ
Tôi Yêu Long An Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Lk Bạn Bè Nhiều ca sĩ
Anh Ba Hưng Remix Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
Liên Khúc Mưa Nhiều ca sĩ