Vũ Phong Sơn

Ngày Cha Đi Vũ Phong Sơn - Bé Vi Tiểu Nhã
Lần Đầu Rước Lễ Vũ Phong Sơn - Bé Vi Tiểu Nhã
Hạt Muối Quê Hương Giao Linh - Vũ Phong Sơn
Khoai Mì Quê Ngoại Giao Linh - Vũ Phong Sơn
Mai Xuân Vũ Phong Sơn
Mưa Đêm Vũ Phong Sơn
Bàn Tay Tiên Vũ Phong Sơn
Thanh Xuân

Da Lab

01
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

02
Hẹn Em Ở Lần Yêu Thứ 2

Đặng Tuấn Vũ - Nguyenn

03
Là Do Em Xui Thôi

Nhiều ca sĩ

04
Người Mua Vui

Hoàng Nhật Anh - Cao Tùng Anh

05