Dương Ngọc Thái
Tinh Dau Tinh Cuoi Dương Ngọc Thái
Moi Nguoi Mot Loi Di Dương Ngọc Thái
Thuong Tham Dương Ngọc Thái
Trai Tim Nguc Tu Dương Ngọc Thái
Mien Trung Mau Chay Ruot Mem Dương Ngọc Thái
Tren Nhip Cau Tre Dương Ngọc Thái
Mua Lu Som Dương Ngọc Thái
Xot Xa Dương Ngọc Thái
Rung La Trau Duyen Dương Ngọc Thái
Ngoi Sao Con Lai Dương Ngọc Thái - Phạm Thanh Thảo
Quan Ngheo Ky Niem Dương Ngọc Thái - Thành Lê
Xin Lam Nguoi Xa La Dương Ngọc Thái
Tha Chua Tung Quen Dương Ngọc Thái - Trinh Tuyết Hương
Than Trai Hai Vo Dương Ngọc Thái
Thấy Trăng Quên Đèn Dương Ngọc Thái