Trung Hậu - Hồ Quang Lộc
Khúc Xuân Remix Hồ Quang Lộc
Lỡ Mối Duyên Quê Hồ Quang Lộc - Hồng Phượng
Lưu Bút Ngày Xanh Hồ Quang Lộc - Kim Linh
Nỗi Lòng Tha Hương Hồ Quang Lộc
Lạy Phật Quan Âm Hồ Quang Lộc
Có Được Gì Đâu Hồ Quang Lộc
Chờ Em Hát Lý Duyên Tình Hồ Quang Lộc - Bảo Vân
Đứa Bé Mồ Côi Hồ Quang Lộc
Em Là Mùa Xuân Hồ Quang Lộc
Giăng Câu Hồ Quang Lộc - Ngọc Ánh
Xuân Quê Tôi Hồ Quang Lộc