Saka Trương Tuyền
Ít Nhưng Dài Lâu (Remix) Saka Trương Tuyền
Ít Nhưng Dài Lâu Saka Trương Tuyền - Lưu Hưng
Chữ Tình Hơn Chữ Tiền Saka Trương Tuyền
Con Bướm Xuân (Remix) Saka Trương Tuyền - Lâm Triệu Minh
Buồn Của Anh Saka Trương Tuyền
Vọng Cổ Tình Xuân Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Tương Tư Nàng Ca Sĩ Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Câu Chuyện Đầu Năm Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Trách Ai Vô Tình Remix Saka Trương Tuyền
Trách Ai Vô Tình Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Dù Anh Nghèo (Remix) Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Cơm Áo Gạo Tiền (Remix) Saka Trương Tuyền - Kim Ny Ngọc
Mùa Xuân Xôn Xao Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Phải Lòng Con Gái Bến Tre Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Phố Hoa (Remix) Saka Trương Tuyền - Kim Ny Ngọc