Đoàn Việt Phương
Túp Lều Lý Tưởng Remix Đoàn Việt Phương
Kẻ Cô Đơn Đoàn Việt Phương
Một Lần Dang Dở Đoàn Việt Phương
Ngày Đá Đơm Bông Đoàn Việt Phương
Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ Đoàn Việt Phương
Ngày Tết Việt Nam Đoàn Việt Phương
Giây Phút Chia Xa Đoàn Việt Phương
Cay Đắng Tình Đời Đoàn Việt Phương
Cha Tôi Đoàn Việt Phương
Quê Hương Bốn Mùa Đoàn Việt Phương
Vầng Trăng Xưa Đoàn Việt Phương
Mùa Xuân Ơi Đoàn Việt Phương
Hai Mùa Noel Đoàn Việt Phương