Đoàn Việt Phương
Lỗi Tại Anh Đoàn Việt Phương
Liên Khúc Nắng Xuân Đoàn Việt Phương
Liên Khúc Về Quê Cưới Em Đoàn Việt Phương
Qua Cơn Mê Đoàn Việt Phương
Nỗi Buồn Hoa Phượng Đoàn Việt Phương
Tâm Ảnh Không Hồn Đoàn Việt Phương
Tâm Sự Với Em Remix Đoàn Việt Phương
Thượng Ẩn Đoàn Việt Phương
Thương Quá Việt Nam Đoàn Việt Phương
Tình Trên Thế Gian Đoàn Việt Phương
Tôi Sẽ Không Yêu Đoàn Việt Phương
Thuốc Giảm Đau Đoàn Việt Phương
Trớ Trêu Một Cuộc Tình Đoàn Việt Phương
Trái Tim Bình Minh Đoàn Việt Phương