Lê Sang - Dương Hồng Loan

Yêu Cái Mặn Mà (Beat) Dương Hồng Loan
Trên Đồng Lúa Vàng (Beat) Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Tình Trắng (Beat) Dương Hồng Loan - Tuấn Khương
Tình Lúa Duyên Trăng (Beat) Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Tình Dã Tràng (Beat) Dương Hồng Loan - Tuấn Khương
Sầu Tím Thiệp Hồng (Beat) Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Đẹp Mối Duyên Quê (Beat) Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Chuyến Đò Không Em (Beat) Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Ân Tình Phú Tân (Beat) Dương Hồng Loan
Nói Với Người Tình Lê Sang - Anh Kim
Tâm Sự Với Anh Lê Sang - Kim Loi
Thương Về Miền Đất Lạnh Lê Sang - Pham Minh Thuan
Bên Em Mùa Xuân Lê Sang - Thu Tien