Lương Gia Huy - Kim Ny Ngọc
Dáng Đứng Bến Tre Remix Lương Gia Huy - Ngọc Sơn
Tiền (Hip Hop) Lương Gia Huy
Nỗi Đau Rồi Sẽ Qua Vĩnh Thuyên Kim - Lương Gia Huy
Tội tình Lương Gia Huy - Hồ Việt Trung
Niềm An Vui Lương Gia Huy
Tình tiếc nuối Lương Gia Huy
Có duyên không nợ Lương Gia Huy