Lương Gia Huy - Kim Ny Ngọc
Em sao đẹp quá Lương Gia Huy
Holiday Lương Gia Huy
Phố Hoa (Remix) Saka Trương Tuyền - Kim Ny Ngọc
Say You Will (Remix) Lương Gia Huy
60 Năm Cuộc Đời Lương Gia Huy
Gọi Xuân Sum Vầy Lương Gia Huy
Gửi Vợ Tương Lai Lương Gia Huy
Thuyền Hoa (Remix) Lương Gia Huy
Bao lần em khóc Kim Ny Ngọc