Trường Sơn
Nhật Ký Đời Tôi Mai Tuấn - Trường Sơn
Dấu Chân Kỷ Niệm Mai Tuấn - Trường Sơn
Cô Hàng Xóm Nhiều ca sĩ
Cô Bé Đỏng Đảnh Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
Còn Mùng Là Còn Tết Trường Sơn - Kim Thư
Cô Gái Mùa Xuân Trường Sơn
Xuân Đại Cát Trường Sơn - Kim Thư
Về Quê Ăn Tết Trường Sơn - Kim Thư
Mùa Xuân Cưới Em Trường Sơn - Giáng Tiên
Mùa Xuân Đầu Tiên Trường Sơn - Kim Thư
Mãi Mãi Hương Xuân Trường Sơn - Kim Thư
Lời Tỏ Tình Đầu Xuân Trường Sơn - Kim Thư
Khúc Nhạc Ngày Xuân Trường Sơn - Kim Thư