Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ

Tân Cổ Bánh Bông Lan Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
Thương Em Bán Chè Khưu Huy Vũ - Quỳnh Trang
Cạn Chén Men Cay Khưu Huy Vũ
Mùa Xuân Xôn Xao Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Ước Nguyện Đầu Xuân Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Xuân Họp Mặt Khưu Huy Vũ
Câu Chuyện Đầu Năm Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân