Việt Linh
Con Đàn Con Hát Việt Linh - Trần Bình
Cơn Mưa Dài Việt Linh - Trần Bình
Mình Và Nó Việt Linh
Lá Ngây Ngô Việt Linh
Bánh Mì Mít Việt Linh
Yêu Em Trọn Đời Việt Linh - Trần Bình
Tình Yêu Thuỷ Chung Việt Linh - Trần Bình
ĐA TÌNH Việt Linh
MƯA ĐÔNG Việt Linh