Ngọc Sơn - Lâm Ngọc Huỳnh
Em Ơi Vui Lên Ngọc Sơn
Chúc Xuân Vui Vẻ Ngọc Sơn - Nhiều Ca Sĩ
Ai Cho Tôi Tình Yêu Ngọc Sơn - Hà My
Mưa Rừng Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Dáng Đứng Bến Tre Remix Lương Gia Huy - Ngọc Sơn
Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Trộm Nhìn Nhau Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Trả Lại Em Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Chuyện Buồn Tình Yêu Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Sao Chưa Thấy Hồi Âm Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Vì Nghèo Ngọc Sơn - Tuấn Quang
Phố Vắng Em Rồi Ngọc Sơn - Đông Nguyễn