Khưu Huy Vũ - Khánh Bình
Tội Tình Khánh Bình
Chợ Mới (Tân Cổ) Khánh Bình - Ngọc Tuyết
Bánh Bông Lan (Tân Cổ) Khánh Bình - Ngọc Tuyết
Dòng Sông Quê Em (Tân Cổ) Khánh Bình - Ngọc Tuyết
Lý Chim Quyên (Tân Cổ Giao Duyên) Khánh Bình - Ngọc Tuyết
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Ngọc Kiều Oanh - Khánh Bình
Em Về Với Người Huỳnh Thật - Khánh Bình
Lk Ngợi Ca Quê Hương Em Ngọc Kiều Oanh - Khánh Bình
Những Chuyến Xe Trong Đời Huỳnh Thật - Khánh Bình