Kha Thi
Về Thăm Má Miền Tây Kha Thi - Hằng Ni
Xuân Đến Con Về Kha Thi - Cẩm Loan
Đêm Tâm Sự Kha Thi - Cẩm Loan
Con Đường Mang Tên Em Kha Thi - Cẩm Loan
Chiều Bên Đồi Sim Kha Thi - Cẩm Loan
Phải Lòng Con Gái Bến Tre Quỳnh Như - Kha Thi
Chuyện Vườn Sầu Riêng Kha Thi - Lương Hồng Chi
Căn Nhà Dĩ Vãng Kha Thi - Lương Hồng Chi
Xa Quê Kha Thi
Mãi Tìm Nhau Kha Thi - Lương Hồng Chi