Bách Neul - Hùng Hào Hoa
The Love Spring Quỳnh Anh - Hùng Hào Hoa
Chân Dài Phương Chi - Hùng Hào Hoa
Bài Ca Khát Gấu Hùng Hào Hoa
Yêu Ai Ai Yêu Tôi Hoàng Bảo Nam - Hùng Hào Hoa
Tết Đến Rồi Sao Chẳng Thấy Em Đâu Hoàng Bảo Nam - Hùng Hào Hoa
Nắng 20 Hoàng Yến Chibi - Hùng Hào Hoa
Ơn Nghĩa Thầy Cô Bách Neul - Hùng Hào Hoa
Tảng Đá Ơi Saranghero Bách Neul - Hùng Hào Hoa
Tết Nguyên Đán Bách Neul - Hùng Hào Hoa
Nếu Chỉ Còn 1 Giây Bách Neul - Hùng Hào Hoa
Tết Việt Bách Neul - Hùng Hào Hoa
Gấu Ở Đâu Bách Neul - Hùng Hào Hoa
I Love Everything Of You Bách Neul - Hùng Hào Hoa
Kẻ Si Tình Bách Neul - Hùng Hào Hoa