Lưu Ánh Loan
Tình Mẹ Lưu Ánh Loan
Mộng Ước Đôi Ta Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Yêu Dấu Hà Tiên Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Lừa Dối Lưu Ánh Loan
Môi Tím Lưu Ánh Loan
Cô Đơn Con Sáo Lưu Ánh Loan
Tuyết Rơi Lưu Ánh Loan
Yêu Nhau Đi Lưu Ánh Loan