Thùy Trang
LK Kẻ Đến Sau Nhiều ca sĩ
Đường Tình Đôi Ngả Thùy Trang - Fony Trung
Không Giờ Rồi Thùy Trang - Fony Trung
Em Là Hoa Sen Trắng Thùy Trang - Thi Phượng
Hương Bắp Quê Nghèo Thùy Trang - Vũ Phong Sơn
Lk Tâm sự với anh Thùy Trang - Vũ Duy
LK Xuân Mai Tuấn - Thùy Trang
Trách người trong mộng Thùy Trang - Trần Sang
Sầu Tím Thiệp Hồng Thùy Trang - Đào Phi Dương
Mẹ Tôi Thùy Trang
Hồn Quê Thùy Trang