Quách Tuấn Du - Đào Phi Dương
Đơn Côi Quách Tuấn Du
Chúc Xuân Quách Tuấn Du
Còn Nguyên Vết Thương Sâu Quách Tuấn Du - Mai Quốc Việt
Màu Hoa Tan Vỡ Hiền Trang - Đào Phi Dương
Bố đang nấu cơm

Dalink Studio

01
Đại Minh Tinh

Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền

04
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

01
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03