Nguyễn Hồng Ân
Giesu Con Hát Về Ngài Nguyễn Hồng Ân
Con Có Chúa Mà Nguyễn Hồng Ân
Nguyện Cầu Nguyễn Hồng Ân
Hồng Ân Lời Tình Yêu Nguyễn Hồng Ân
Lối Đi Bình An Nguyễn Hồng Ân
Ánh Sáng Và Bóng Tối Nguyễn Hồng Ân
Nhật Ký Của Mẹ Nguyễn Hồng Ân
Điều Diệu Kỳ Nguyễn Hồng Ân
LK Không Nguyễn Hồng Ân
Phó Thác Nguyễn Hồng Ân
Liên khúc Không Nguyễn Hồng Ân
Trầm Tư Nguyễn Hồng Ân
Mùa Xuân Bên Cửa Sổ Nguyễn Hồng Ân
Chúa Trong Đời Con Nguyễn Hồng Ân