Khánh Bình - Lâm Minh Thảo
Con Đường Mang Tên Em Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Hương Tóc Mạ Non Ngọc Diệu - Khánh Bình
Nếu Chúng Mình Cách Trở Hà Vân - Khánh Bình
Bốn Chữ Lắm Khánh Bình
Đường Về Hai Thôn Khánh Bình - Ánh Linh
Ngày Em Đi Khánh Bình
Khuya Nay Anh Đi Rồi Giáng Tiên - Khánh Bình
Đam Mê Khánh Bình - Hồng Quyên
Đưa Em Vào Hạ Khưu Huy Vũ - Khánh Bình
Dù Anh Nghèo Khánh Bình