Ngọc Kiều Oanh
Xuân Xa Nhà Ngọc Kiều Oanh
Cát Bụi Cuộc Đời Ngọc Kiều Oanh
Sông Quê Thanh Hiền - Ngọc Kiều Oanh
Duyên Phận Ngọc Kiều Oanh
Mấy Nhịp Cầu Tre Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi
Chuyện Người Con Gái Ngọc Kiều Oanh
Đừng Nói Xa Nhau Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi
Con Quy Y Tam Bảo. Ngọc Kiều Oanh
Em Về Miền Tây. Ngọc Kiều Oanh
Gió Lên. Ngọc Kiều Oanh
Tình Ca Dâng Mẹ. Ngọc Kiều Oanh
Tình Xuân (Vọng Cổ). Ngọc Kiều Oanh