1DEE - Devilman TYO
BE WITH YOU Nhiều ca sĩ
Lit City Nhiều Ca Sĩ - 1DEE
TNA/NO MODESTY Devilman TYO
SUNRISE Devilman TYO
BLUE GECKO Devilman TYO
DIAMOND BAE Devilman TYO
Get Some More KayC - 1DEE
Giữ Lấy Nhiều ca sĩ
Hoa Xương Rồng Nhiều ca sĩ
Nhạt Nhòa Nhiều ca sĩ
Vút Bay Nhiều ca sĩ
Như Thế Thôi Nhiều ca sĩ
Badboi 1DEE - JayM