Hoàng Tôn - 1DEE
Get Some More KayC - 1DEE
Vì Em Là Cả Thế Giới Yanbi - Hoàng Tôn
Tình Yêu Ngủ Quên Hoàng Tôn - LyHan
Giữ Lấy Nhiều ca sĩ
Hoa Xương Rồng Nhiều ca sĩ
Nhạt Nhòa Nhiều ca sĩ
Vút Bay Nhiều ca sĩ
Như Thế Thôi Nhiều ca sĩ
Badboi 1DEE - JayM