Văn Hương
Người Nghệ Sĩ Đưa Đò Sơn Hạ - Văn Hương
Nắng Chiều Sơn Hạ - Văn Hương
Yêu Chị Hai Lúa Văn Hương - Hiền Ngân
Tình Ca Trên Lúa Văn Hương - Hiền Ngân
Tết Là Tết Văn Hương - Hiền Ngân
Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu Văn Hương - Hiền Ngân
Lk Đính Ước Văn Hương - Hiền Ngân
Chuyện Tình Nơi Làng Quê Văn Hương - Hiền Ngân
Rước Tình Về Với Quê Hương Văn Hương - Hiền Ngân
Đau Xót Lý Con Cua Văn Hương - Hiền Ngân
Về Quê Ngoại Văn Hương
Thân Dã Tràng Văn Hương