Phạm Thanh Thảo
Bạn Thân Minh Thuận - Phạm Thanh Thảo
Yêu Trong Nghi Ngờ Thiên Trường - Phạm Thanh Thảo
Con Trai Là Thế Vĩnh Thuyên Kim - Phạm Thanh Thảo
Trả Hết Ân Tình Phạm Thanh Thảo - Tuấn Quang
Em Hãy Về Với Anh Bằng Cường - Phạm Thanh Thảo
Nước Mắt Ánh Trăng Akira Phan - Phạm Thanh Thảo
Xuân Và Tuổi Trẻ Phạm Thanh Thảo
Tình Đã Hư Hao Phạm Thanh Thảo
BỤI PHẤN Phạm Thanh Thảo
Nuoc Mat Anh Trang Phạm Thanh Thảo
ước mơ nhỏ bé Phạm Thanh Thảo
Mái Trường Mến Yêu Phạm Thanh Thảo
Đừng Bước Theo Em Phạm Thanh Thảo